HEADER_RPR-DK-1900x700-2024!

Golfbaner, der er stærke som stål

Skader på din golfbane er naturligvis noget, du helst vil undgå. Her hjælper RPR® dig. RPR® er en selvhelende alm. rajgræs, der danner overjordiske sideskud. Det er den første underart af alm. rajgræs, der har denne særlige egenskab. Før introduktionen af RPR® var det kun engrapgræs, der havde denne fordel. De overjordiske sideskud gør RPR® mange gange stærkere end andre alm. rajgræsser, uden at det går ud over væksthastigheden. Resultatet er en selvhelende alm. rajgræs med en fortræffelig slidstyrke, som tåler tæt klipning. Kombineret med finbladet alm. rajgræs er RPR® særdeles velegnet til fairways og tees.

 

Overjordiske sideskud

RPR® breder sig ved at danne et naturligt netværk af vandrette, overjordiske sideskud – en form for net i græsbunden, der giver en fortræffelig slidstyrke. I stedet for individuelle græsplanter, som ses hos traditionel alm. rajgræs, er alle RPR®-planter indbyrdes forbundet og samtidig forbundet med jorden. Risikoen for slagmærker er meget mindre, fordi græsset på din tee holdes godt fast fra alle sider takket være RPR®. Det minimerer skaderne på din golfbane betydeligt.

 

Klik her for at få mere at vide om overjordiske sideskud eller RPR®.

 

 

 

 

Hvis der er en god korrelation mellem din jord og din gødskningsstrategi, etablerer RPR® sig imponerende hurtigt, så du kan spare masser af tid sammenlignet med andre græsarter.

Michel Poncelet
verdensberømt sportsbanekonsulent

RPR® danner et græstæppe, der er klar til brug på ingen tid. Græsset er stærkere og mere resistent over for sygdomme.

Alexandre Ragonnet – forvalter
Terre Blanche Golf Resort (FR)

Golfbaner, der er stærke som stål

Golftees og -fairways anvendes mere og mere intensivt, hvilket indebærer risikoen for flere skader på golfbanen. Genvækst er ofte næsten umuligt, da gængse græsblandinger ikke er selvhelende. Når eksisterende blandinger forbedres med RPR®-teknologi, opnås hurtig vækst og stor styrke – og golfbaner, der er stærke som stål. Barenbrug tilbyder to forskellige blandinger, der begge kan klippes ned til 10 mm, uden at det går ud over græssets styrke eller de selvhelende egenskaber.

Rodnettet og de overjordiske sideskud på RPR® giver et meget stærkere græstæppe, og græsset gror også meget hurtigere.

Marco Mooren – greenkeeper
Rosendaelsche Golfclub i Arnhem (NL)

Nogle ting skal man se med sine egne øjne, før man tror dem. Krybende alm. rajgræs var en af dem – men nu hvor jeg har set RPR®, er jeg overbevist!

Andy Newell – chef for plænegræsbiologi
STRI

Forebygger enårig rapgræs

RPR® spirer meget hurtigt og er lige så stærkt som engrapgræs, hvilket reducerer risikoen for, at uønsket enårig rapgræs etablerer sig. Fordelen er, at du får et tættere græstæppe med et bedre rodnet, der kræver mindre gødning og vand. Afprøvninger har vist, at brugen af den nye Bar Extreme RPR®-blanding kan reducere væksten af enårig rapgræs med 20% inden for to måneder efter såningen. Fordi RPR® kan sås så tidligt, får du glæde af et grønt græstæppe i længere tid. Blandingen, der er forbedret med RPR®-teknologi, forener styrke og hurtig vækst, minimerer skader på golfbanen og garanterer dig et tæt græstæppe på din tee eller fairway året rundt.

 

Klik her for at få mere at vide om enårig rapgræs

RPR

RPR® står for Regenerating Perennial Ryegrass – selvhelende alm. rajgræs. Den breder sig ved hjælp af vandrette, overjordiske sideskud og er stærk som stål.

RPR® står for Regenerating Perennial Ryegrass – selvhelende alm. rajgræs. Den breder sig ved hjælp af vandrette, overjordiske sideskud og er stærk som stål.

RPR® står for Regenerating Perennial Ryegrass – selvhelende alm. rajgræs. Den breder sig ved hjælp af vandrette, overjordiske sideskud og er stærk som stål.

tilbage