Hvordan kommer du i gang med bioklip?

Bioklip er en særlig klippemetode, hvor græsafklippet findeles i meget små partikler. Disse små partikler sendes derefter tilbage til plænen, hvor de fordeles mellem græsstråene. På engelsk bruges betegnelsen "mulching", som direkte oversat betyder at dække jorden med organisk materiale, men betegnelsen bruges også om bioklipmetoden – som modsætning til traditionel klipning, hvor græsset skal opsamles og bortskaffes. Når vi taler om græsforvaltning, kan man således også bruge betegnelsen cirkulær græspleje.

1: Vælg den rigtige græsblanding

Bioklip fungerer kun optimalt med græsplanter, der vokser langsomt og har et lavt vækstpunkt. På den måde opstår der små græspartikler, som nemt falder ned mellem græsstråene og hurtigt omsættes af de aktive jordbundsorganismer til naturlig gødning til græsplanterne. Med hurtigtvoksende græsplanter opstår der nemt problemer, som f.eks. at græsset kvæles, eller der dannes skimmelsvampe. Græsplanternes lave vækstpunkt har også den væsentlige fordel, at græsplanterne hurtigere kommer sig efter klipningen, så ukrudt og mos får vanskeligere ved at etablere sig i græsplænen. Mow Saver® er udviklet specielt til bioklip og sikrer en optimal cirkulær græspleje med bevarelse af en sund og tæt græsplæne!

 

2: Anskaf den rigtige plæneklipper

Først og fremmest skal du bruge en særlig bioplæneklipper, en robotplæneklipper eller en plæneklipper med bioklipfunktion. Skjoldet på en bioplæneklipper har ingen udkasteråbning. I stedet cirkulerer det afklippede græs under skjoldet, hvor plæneklipperens specialudformede kniv sørger for, at det findeles i meget små partikler. Når græspartiklerne er små nok, fordeles de over plænen.

En robotplæneklipper er i virkeligheden også en bioplæneklipper. Den regelmæssige klipning sikrer, at græspartiklerne bliver små og let falder ned mellem græsstråene. Du kan sågar forlænge din robotplæneklippers levetid ved at have en plæne med Mow Saver®, fordi en robotplæneklipper møder mindre klippemodstand med langsomtvoksende græs.

3: Se på græssets tilstand

Er græsset vådt? Så vent, til det er blevet tørt. Vådt græs egner sig nemlig ikke til bioklip, da det klumper sammen og dermed er vanskeligere at findele.

Starter du med et forkert græstæppe, og er græsset blevet alt for langt? Så skal du først klippe det på traditionel vis og opsamle græsafklippet. Hvis græsset er blevet for højt, bliver mængden af græsafklip nemlig for stor, så græsset kvæles og bliver angrebet af skimmelsvampe.

Har din plæne et sundt jordbundsliv, og bruger du udelukkende organisk gødning? Så er du klar til at bioklippe dit græs!

 

4: Klip dit græs med bioklip

Afkort græsset med ca. en tredjedel under klipningen. På den måde bevarer du en sund plæne, som kommer sig igen efter klipningen. Klipper du det for kort, vil planterne være for længe om at komme sig, så ukrudt og mos får en chance for at etablere sig i plænen. Hvis du derimod vælger græsplanter med et lavt vækstpunkt, mindskes risikoen for skader!

Klip græsset ved lav hastighed. Så kan græsset nå at cirkulere og blive tilstrækkeligt findelt.

Varier klipperetningen. På den måde får maskinen bedre fat i stråene, og græsafklippet fordeles bedre. Desuden opstår der på denne måde ingen sporer i jorden, som medfører en kompakt jord, hvor græsset ikke vil gro.

5: Klip igen

Med en "almindelig" græsblanding skal du bioklippe plænen 1-2 gange om ugen i vækstsæsonen, hvor græsset vokser hurtigt (én gang om ugen i april og september-oktober og to gange om ugen i maj-august). Hvis du derimod bruger Mow Saver®, vokser græsset langsommere, så du med stor sandsynlighed kan nøjes med at klippe plænen en gang om ugen eller hver anden uge!

En robotplæneklipper kan køre dagligt og afkorter hver gang græsset en lille smule. De små partikler har nemt ved at falde ned imellem græsstråene, så der intet afklip ses på plænen.

 

Ekstra tips

Brug organisk gødning for at holde jordbundsorganismerne aktive og undgå væksttoppe på plænen. Organisk gødning frigives gradvist over nogle måneder og stimulerer jordbundslivet til at omsætte græsafklippet til gavnlige næringsstoffer til græsplanterne. Saltene i kunstgødning kan have negative konsekvenser for jordbundsorganismernes funktion. Kontroller jordens surhedsgrad ved at få lavet en jordanalyse. Afgør, om det er nødvendigt at tilføre kalk. Kalk kan nemlig modvirke den forsuring, der sker ved nedbrydningen af græsset. En god jordanalyse kan også afsløre eventuelle mangler på andre næringsstoffer.

Fordele ved bioklipmetoden

Der er mange forskellige fordele ved at anvende bioklip. For det første kan du spare på kunstgødningen, hvilket er bedre for miljøet og dermed bæredygtigt. Derudover kan du spare masser af tid med bioklipmetoden, fordi du klipper og gøder din plæne på én gang og samtidig slipper for at skulle opsamle og bortskaffe dit græsafklip. Jorddækket gør desuden din plæne mere modstandsdygtig over for varme og tørke. Og endelig har undersøgelser vist, at plænen også bliver sundere!

 

Klik her for at læse mere om fordelene ved bioklip.

Det ideelle græs til bioklip

Du skal være opmærksom på, at det ikke altid er muligt at anvende bioklip – f.eks. hvis græsset er vådt eller er blevet for højt. Det bliver dog ikke noget problem, hvis bare du har det rigtige græs. Mow Saver® er nemlig udviklet specielt til bioklip- og robotplæneklippere og er den perfekte løsning.

Mow Saver®-græsplanterne etablerer sig hurtigt, har et lavt vækstpunkt, vokser langsommere end almindeligt græs og producerer dermed mindre biomasse. Det betyder, at græsset kræver mindre klipning, og det gør Mow Saver® særdeles velegnet til bioklip. Desuden har Mow Saver®-græsplanterne mindre brug for (organisk) kunstgødning – så her sparer du igen tid og penge! Og ikke mindst er en græsplæne med Mow Saver® en fryd for øjet – robust og smuk på én gang!

 

Klik her for at læse mere om det ideelle græs til bioklip.

 

Mere om bioklip

Klik her for at læse mere om bioklip.

tilbage