Minimale skader på golfbanen med RPR

Du vil naturligvis helst undgå skader på din golfbane. Det er muligt med RPR. RPR er en selvreparerende almindelig rajgræs, som danner udløbere. Det er den første almindelig rajgræs, som har denne specifikke egenskab – tidligere var engrapgræs den eneste sort, der dannede udløbere. Udløberne gør RPR meget mere robust end andre sorter almindelig rajgræs, selv om sorten vokser lige så hurtigt. Resultatet er en selvreparerende almindelig rajgræs, der er meget resistent over for betrædning og tolerant over for lav klippehøjde. Kombineret med finbladet almindelig rajgræs egner RPR sig fortrinligt til fairways og teesteder.

 

 

 

 

Bestemte udløbere

Udløberne i RPR sikrer et naturligt netværk af vandrette udløbere, de såkaldte "bestemte udløbere" (determinate stolons). Disse danner en form for netværk i tørven, som gør RPR særdeles tolerant over for betrædning. I stedet for at danne tuer, som f.eks. traditionel almindelig rajgræs, hænger hver RPR-plante sammen med andre planter og fast i jorden. RPR-teknologien gør, at græsset ikke er nemt at slå væk, men bliver holdt fast fra alle sider selv ved det hårdeste slag. Det begrænser skaderne på din golfbane.

 

 

 

 

 

En golfbane, der er stærk som stål

Teesteder og fairways bliver brugt mere og mere intensivt. Dette giver flere skader på golfbanen. Det sker sjældent eller slet ikke, at græstæppet genetablerer sig, da almindelige græsblandinger ikke er selvreparerende. Tilføjes disse blandinger RPR-teknologi, opnås en kombination af hurtig vækst og en stærk tørv. Resultatet er en golfbane, der er stærk som stål. Hos Barenbrug har vi to forskellige blandinger. Begge kan klippes ned til 10 mm, uden at det går ud over RPR-græssets slidstyrke eller den selvreparerende egenskab.

  

Undgå enårig rapgræs

RPR-græs er meget hurtig til at etablere sig og er lige så slidstærk som engrapgræs. Det gør det vanskeligt for den uønskede enårig rapgræs at etablere sig. Du opnår et tættere græstæppe med et bedre rodsystem, som kræver mindre gødning og vand. Prøver har vist, at brugen af den nye blanding Bar Extreme RPR kan reducere mængden af enårig rapgræs med 20 % inden for 2 måneder efter udsåningen. Da RPR kan udsås allerede tidligt på året, har du glæde af et grønt græstæppe i længere tid. Blandingen med

RPR-teknologi sikrer, at der opnås en kombination af slidstyrke og væksthastighed, at skaderne på golfbanen er minimale, og at græstæppet på teestedet eller fairwayen forbliver tæt lukket hele året rundt.

 

Meer over Bar Extreme RPRBar Extreme RPR

Bar Extreme RPR er en 100 % finbladet almindelig rajgræsblanding med RPR og står for ekstrem hurtig genetablering og stor robusthed. Det betyder, at skaderne på golfbanen begrænses. Blandingen bruges hovedsagelig til eftersåning.

 

Meer over Bar Intensive RPRBar Intensive RPR

Bar Intensive RPR er en blanding til teesteder og fairways bestående af rødsvingel og finbladet almindelig rajgræs tilsat RPR-teknologi. Dette giver en robust blanding, som takket være rødsvingel bevarer en høj sygdomsresistens, danner en ekstremt tæt tørv og begrænser skaderne på golfbanen. Bar Intensive RPR anvendes til både nysåning og eftersåning.

tillæg