Pasture 365

Vil du have maksimalt græsudbytte fra egen jord? Så er Pasture 365 noget for dig. Denne innovative græsmarksblanding er sammensat på en sådan måde, at du kan tage din første slæt to uger tidligere end normalt. Den stabile græsvækst med Pasture 365 varer langt ind i efteråret.

 

Tidlige forårsstart og  høje udbytte
På grund af den tidlige forårsstart og det høje udbytte kan man få tre fuldgyldige slæt i ensilagen, inden den tørre sommersæson starter. Pasture 365 giver dig derfor stor sikkerhed for tilstrækkeligt grovfoder, hvilket yderligere understøttes af græssets fortsatte vækst til sent på efteråret.

 

Tørkeresistent

Den innovative Pasture 365-blanding tackler virkningerne af en tør sommer bedre end en standard græsningsblanding. Når væksten på dine standardenge stopper om sommeren, fortsætter Pasture 365. Du kan endda høste i sommermånederne. Dens stabile sommervækst er resultatet af det tætte, faste topjord. Det minimerer tørkens indflydelse på jorden.

 

Maksimal proteinudnyttelse

En anden fordel ved ekstra forårsgræs er den fremragende proteinudnyttelse. Den er højest med frisk græs. Det er derfor en fordel at tilbyde dit malkekvæg frisk græs så længe som muligt. Det bliver muligt med en tidlig start på foråret.

 

Højt indtag med friske afgrøder

Frisk grovfoder er en forudsætning for et godt optag for dine landbrugshusdyr. På grund af græssernes relativt stejle bladstilling i Pasture 365 er afgrøden ret tør. Det forhindrer skimmelsvamp i bunden af ​​din græsvækst, så afgrøden forbliver velsmagende for dit malkekvæg. Dette sikrer et godt optag og forhindrer tab af grovfoder. 

 

Fremragende bæreevne

Det er kun muligt at slå græsset tidligt om foråret, hvis dit græsareal har tilstrækkelig bæreevne. Med Pasture 365 ved du, at det ikke er noget, du behøver at bekymre dig. Den stabile græsvækst sikrer fremragende bæreevne. Derudover forhindrer den standhaftige græsvækst skaldede pletter og vækst af ukrudt.

 

Stor høstsikkerhed

Den tidlige forårsstart og det høje udbytte betyder, at du kan få tre fuldgyldige græssnit (græsning og slåning) i ensilagen, inden den tørre sommersæson begynder. Pasture 365 giver dig derfor stor sikkerhed for tilstrækkeligt grovfoder, hvilket yderligere understøttes af græssets fortsatte vækst til sent på efteråret.

 

Køb mindre grovfoder og råvarer

Når du kan fodre mere med frisk græs i løbet af året, køber du mindre grovfoder og (kraftfoder)råvarer. Fodring med frisk græs er supereffektivt og sparer på foderomkostninger.

 

Pasture 365: med krydset rajgræs

Pasture 365 er tilsat en lille mængde krydset rajgræs. Dette er en ny unik sort, der består af 7/8 flerårigt rajgræs. Som følge heraf har den hovedsageligt erhvervet egenskaberne fra flerårig engelsk rajgræs, såsom en lang vedholdenhed. Krydset rajgræs er en krydsning mellem engelsk og italiensk rajgræs. Den kombinerer det bedste fra begge og er meget produktiv. Krydset rajgræs giver 20 procent ekstra tørstof i første og anden slæt (forår) og 10 procent ekstra på årsbasis.

 

Sammensætning
Species
60%
Alm. rajgræs diploid
25%
Alm. rajgræs tetraploid
15%
Krydset rajgræs tetraploid
Specifikationer
Såsædsmængde
30 kg/ha
Eftersåning
15 - 20 kg/ha
Udsåningsdybde
0,5 – 1 cm
Såperiode
Marts - sept
Tørstofudbytte/total afgræsning
Tørstofudbytte/total slæt
Tørstofudbytte af første slæt
Tørstofudbytte sommer
Tørstofudbytte efterår
Resistens over for kronrust (Puccinia coronata)
Tørketolerance (roddybde)
Vinterhårdførhed
Persistens
Foderenheder (FE) pr. kg tørstof
Fiberindhold (NDF)
Proteinudbytte
Det bedste foder

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Hvor kan det købes
Mere