NutriFibre, teknologi til det bedste foder fra egen avl

Endelig, effektive fibre og foderværdi kombineret i et enkelt produkt

 

Barenbrug gør det muligt med NutriFibre: De nødvendige effektive fibre og en høj foderværdi kombineret i et enkelt produkt, så du kan høste store mængder foder med tilstrækkelig energi til højproduktive malkekøer. Foderet er rigt på protein, hvilket giver en høj koncentration af protein i mælken. Barenbrug udnytter fordelene ved Nutrifibre-teknologien i firmaets græsblandinger.

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er det. NutriFibre er Barenbrugs nye teknologi, der sikrer en fremragende ensilagekvalitet til malkekøer og kan erstatte traditionelle fiberkilder som lucerne, halm eller græshø. Resultatet af denne fordelagtige kombination af effektive fibre og foderværdi er mælk - masser af mælk. Den forestående afskaffelse af mælkekvoterne gør det endnu mere interessant for malkekvægbrugen at anvende NutriFibre. Ved at producere mere og bedre foder fra din egen jord bidrager du til at reducere omkostningerne pr. kg mælk.

Indre "Intel"

NutriFibre fungerer som en slags indre Intel-mikroprocessor, der er med til at forbedre ydeevnen i mange computere. Til en start sikrer NutriFibre, at foderet har den rigtige kombination af foderværdi og effektive fibre. Hemmeligheden bag NutriFibre er blødbladet strandsvingel. Det lyder måske lidt mærkeligt, da strandsvingel er kendt som en art, der ganske vist indeholder fibre, men har en lav foderværdi. Men Barenbrug har udviklet en blødbladet variant af denne art, som kombinerer strandsvingels traditionelle fiberegenskaber med et højt udbytte både med hensyn til fodermængde og foderværdi. Derudover er blødbladet strandsvingel meget velsmagende, hvilket giver et godt foderindtag. Den optimale mængde NutriFibre-ensilage med blødbladet strandsvingel afhænger af malkekvægbrugets foderprogram. Jo mere majsensilage og kraftfoder, der tilbydes køerne, desto større er mængden af NutriFibre, der kan tilføres.

GreenSpirit Struktur

Stor succes

NutriFibre har haft meget stor succes i praksis. Produktets virkning er også blevet grundigt testet i forsøg med vomfistulerede køer, som Barenbrug har foretaget i samarbejde med Nutreco Ruminant Research Centre. Dyrenes vomaktivitet efter en standard foderration blev sammenholdt med vomaktiviteten efter en foderration med NutriFibre. 

En stor fordel ved den nye teknologi er, at den i vid udstrækning reducerer forekomsten af vomacidose, delvist fordi blødbladet strandsvingel stimulerer køerne til mere drøvtygning og dermed produktion af mere spyt. Undersøgelser har vist, at en foderration med blødbladet strandsvingel (NutriFibre) reducerer foderomkostningerne pr. ko med 2,15 kr. om dagen. Det beløber sig til mere end 70.000 kr. om året i en bedrift med 100 malkekøer. 

Græsblanding med højt udbytte

Med NutriFibre kan du høste store mængder foder i allerbedste kvalitet fra din egen jord. Under produktionen af de første to slæt danner græsset et imponerende rodsystem. NutriFibres høje værdi ses meget tydelig fra andet år og fremefter, hvor foderudbyttet pr. hektar er meget højere end udbyttet af alm. rajgræs. NutriFibre blødbladet strandsvingel har rødder, der stikker meget dybere end andre græsarters, hvilket gør denne art mere tørkebestandig og gør det muligt for den at udnytte næringsstofferne i jorden mere effektivt. 

 

NutriFibre anvendes i GreenSpirit●Struktur.