Vital Øko

Vil du være sikker på den højeste proteinproduktion fra egen jord? Så vælgt Vital Øko. Den økologiske græsfrøblanding, som kombinerer det højeste afgrødeudbytte med en lang levetid. Den afprøvede kombination af den bedste blødbladede strandsvingel, almindelig rajgræs og kløver garanterer det.

 

Dyrk højeste proteinproduktion pr. ha.
Tilstræber du et lavt foderindkøb? Så er Vital Øko løsningen til dig. Med denne blanding
med NutriFibre-teknologi producerer du det højeste proteinudbytte pr. hektar. Hemmeligheden ligger i den store andel af den blødbladede strandsvingelsort Barolex, som er velkendt for sin enorme proteinproduktion og fremragende foderværdi. 


Forsøg, foretaget af SEGES, viser, at afgrødens udbytte stiger år efter år! Dette er beviset på, at afgrøden er persistent og robust. Desuden sikrer kløveren i Vita Øko for, at afgrøden er endnu mere produktiv og har et højere proteinindhold, tilmed ved et lavere kvælstof-input.

 

Vælg græsarealer med en lang levetid
Når du investerer i Vital Øko har du glæde af fremragende græsarealer i årevis. Det er takket være de persistente græstørv. Med god management holder et areal med Vital Øko helt sikkert i fem år.

 

Fremragende kvægsundhed
Den sunde strukturrige blanding holder dine køer sunde. Blødbladet strandsvingel stimulerer nemlig drøvtygningsaktiviteten. Det er nødvendigt for at opretholde en god vomfunktion. Dine køer forbliver sunde, hvilket resulterer i fremragende mælkeproduktion, og færre besøg af dyrlægen.

 

Klima-robust
Vital Øko er modstandsdygtig over for det skiftende klima. Med sit lange, dybe rodnet henter blandingen fugt dybt i jorden under ekstrem tørke. Det gør, at græsset fortsætter med at vokse i længere tid end standard græsarealer. Den tidlige afgrødevækst om foråret er også et resultat af strandsvinglens lange rødder. Med Vital Øko er du garanteret et godt første slæt.

 

Afprøvet resultat med Øko
Vital Øko består af 100% økologiske frø. Under dyrkningen af græsfrøene har sorterne vist, at de stort set ikke er modtagelige for sygdomme som rust.


NutriFibre®-teknologi
Vital Øko er beriget med NutriFibre®-græsteknologien. Denne græsteknologi, som er udviklet gennem Barenbrugs internationale forædlingsprogram, kombinerer mineral- og vandeffektivitet, en høj proteinproduktion, samt struktur- og energirige blade. De fleste af disse egenskaber er et resultat af det store og robuste rodnet.

Sammensætning
Species
70%
Blødbladet strandsvingel
15%
Alm. rajgræs tetraploid
10%
Rødkløver
5%
Hvidkløver
Specifikationer
Såsædsmængde
35 - 38 kg/ha
Udsåningsdybde
0,5 - 1 cm
Såperiode
Midt apr - sept
Tørstofudbytte/total afgræsning
Tørstofudbytte/total slæt
Tørstofudbytte af første slæt
Tørstofudbytte sommer
Tørstofudbytte efterår
Resistens over for kronrust (Puccinia coronata)
Tørketolerance (roddybde)
Vinterhårdførhed
Persistens
Foderenheder (FE) pr. kg tørstof
Fiberindhold (NDF)
Proteinudbytte
Det bedste foder

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Hvor kan det købes
Mere