Det ideelle græs til bioklip

Bioklip kan ikke altid lade sig gøre – f.eks. hvis græsset er vådt eller er blevet for højt. Når græsset er vådt, klumper det nemlig sammen og er vanskeligt at findele. Hvis græsset er blevet for højt, bliver mængden af græsafklip for stor, så græsset i stedet kvæles og/eller bliver angrebet af skimmelsvampe. Græsafklippet kan også danne et vandafvisende lag, så vandet ikke længere kan trænge ned til græssets rødder, og planterne dør. I så fald er du nødt til at klippe græsset på traditionel vis og opsamle græsafklippet. Dit valg af græsfrø er afgørende for, om cirkulær græspleje er muligt. Ved at vælge den rigtige græsfrøblanding kan du nemlig slippe for ovennævnte problemer!

Mow Saver er perfekt til bioklip

Græsplanterne i Mow Saver® etablerer sig hurtigt, har et lavt vækstpunkt og producerer samtidig mindre biomasse. Det betyder, at græspartiklerne bliver mindre, så bioklipmetoden fungerer perfekt. Desuden behøver græsset ikke blive slået lige så hyppigt. Mow Saver® er særdeles velegnet til bioklip.

 

Feltforsøg, hvor græsafklippet blev opsamlet og vejet, har vist, at Mow Saver® producerer op til 40% mindre biomasse end andre græssorter af samme art.  Jo mindre græsafklip der fordeles over jorden, jo hurtigere omsættes afklippet af jordbundsorganismerne, og jo sundere bliver plænen. Det sikrer også, at jorddækket aldrig bliver for tykt og dermed kvæler jorden. Og fordi Mow Saver® producerer mindre bladmasse, gør det desuden findelingen af græsset mere effektiv.

 

Fordelen ved det lave vækstpunkt hos græsplanterne i Mow Saver® er, at planterne bliver mindre påvirket af klipningen og hurtigt kommer sig igen. Det gør det vanskeligere for mos og ukrudt at etablere sig i plænen!

Forskel i rodskydning ved højt- og lavtvoksende græs

 

Afkort højst 1/3 af græsplanterne ved klipningen. Hvis du klipper under planternes vækstpunkt, går græsplanterne ud. Planterne i Mow Saver® forbliver kortere og har et lavt vækstpunkt. Det minimerer risikoen for, at planterne går ud, hvis du har været for længe om at slå græsset!

Fordele ved bioklipmetoden

Der er mange forskellige fordele ved bioklip, hvis du bruger den rigtige græsblanding. For det første kan du spare på kunstgødningen, hvilket er bedre for miljøet. Derudover kan du spare masser af tid ved at anvende bioklip, fordi du klipper og gøder din plæne på én gang. Jorddækket gør desuden din plæne mere modstandsdygtig over for varme og tørke. Og endelig har undersøgelser vist, at plænen også bliver sundere!

 

Klik her for at læse mere om fordelene ved bioklip.

 

Kom i gang med bioklip

Har du fået lyst til at give dig i kast med bioklip?

 

Så se vores køreplan her, og kom godt i gang!


Klik her for at læse mere om bioklip.

tilbage