Enårig rapgræs kan gøre boldbaner ubrugelige

Når der kommer lysegrønne områder på en boldbane, ved en groundsman godt, hvad klokken er slået – den er angrebet af enårig rapgræs. Hvis enårig rapgræs får lov til at brede sig, vil den dominere hele banen, inden der er gået tre år. En nysået boldbane er et særlig let offer for enårig rapgræs. At bekæmpe den med kemikalier bliver mere og mere vanskeligt, da nogle produkter er svære at få fat i, og da der er stigende fokus på at mindske brugen af herbicider. Hos Barenbrug har vi gennemført omfattende forskning i Poa annua i de seneste år, og det er lykkedes os at udvikle blandinger, der kan vinde kampen mod enårig rapgræs.

Temperaturen

I praksis eftersås mange baner med græsblandinger, der spirer ved ca. 10 °C. Problemet er, at enårig rapgræs spirer allerede ved 8 °C. Enårig rapgræs kommer ekstremt hurtigt op, så den ny- eller eftersåede blanding ikke har en chance. Enårig rapgræs er et sandt mareridt for en groundsman. Klik her for at få mere at vide. Hvis man vil bekæmpe enårig rapgræs, er SOS® fra Barenbrug et fortræffeligt valg. SOS® spirer allerede ved jordtemperaturer fra 4 ºC.

 

og udkonkurrerer således enårig rapgræs, som stort set ikke får en chance for at etablere sig, hvis der eftersås løbende. Klik her for at få mere at vide om SOS®. Hos Barenbrug bruger vi de såkaldte graddage til at beregne, efter hvor mange af disse dage en græsblanding eller græsart begynder at spire. Beregningen viser, at SOS® skal bruge færre graddage end enårig rapgræs.

 

Desværre viser den også, at enårig rapgræs spirer meget tidligere end f.eks. alm. rajgræs. SOS® er derfor den ideelle blanding til eftersåning ved lave temperaturer, hvis man skal komme enårig rapgræs i forkøbet. Klik her for at få mere at vide om graddage og græs.

 

Enårig rapgræs vs. SOS®

Som nævnt spirer SOS® allerede ved 4 °C. Når det gælder spirehastighed, vinder den derfor over enårig rapgræs, som spirer ved en jordtemperatur på 8 °C. Skulle man alligevel vælge at lade enårig rapgræs gro, vil man hurtigt opleve, at den har brug for masser af direkte lys. SOS® har også brug for lys, men væsentligt mindre end enårig rapgræs.

 

Hvad angår fugt og kunstvanding, scorer begge græsser ca. lige højt. Enårig rapgræs og SOS® har begge et almindeligt behov for fugt. Et problem med enårig rapgræs er dog, at det bliver stresspåvirket, hvis det ikke får fugt nok. Under stresspåvirkning begynder enårig rapgræs at formere sig med stor hast og bliver stort set umuligt at styre. Kommer der derimod for meget fugt, danner græsset hurtigt et tykt lag filt. På et tidspunkt bliver filtlaget så tykt, at der ikke længere kan trænge vand igennem, og det kan give oversvømmelser. Endelig har enårig rapgræs også brug for store mængder kvælstof, hvor SOS® har et langt mindre behov. Klik her for at få mere at vide om SOS®.

 

Logo-SOS-GT-White-2024!

SOS® - Super Over Seeding

En anden mulig løsning er SOS®. Det er et fortræffeligt produkt, især i vintermånederne, da det spirer ved temperaturer helt ned til 4 °C. Det er endnu tidligere end enårig rapgræs, som først spirer ved 8 °C. Med SOS® får enårig rapgræs således kamp til stregen. 

Topskæring

Hvis en boldbane ikke længere står til at redde, kan løsningen være en topskæremaskine. En topskæremaskine bruges til at vertikalskære banen eller skrælle det øverste lag af. Ved vertikalskæring fjernes det meste enårig rapgræs, da arten har et overfladisk rodnet, som er nemt at trække op. Herefter anbefales det at efterså straks med en egnet græsblanding.

 

Man kan også vælge at gå mere drastisk til værks og bruge topskæremaskinen til at skrælle hele det øverste lag af. På den måde fjernes og borttransporteres alt græsset. Herefter kan man vælge den bedste blanding, så der hurtigst muligt opnås en flot og tæt grønsvær. En god blanding til dette formål er RPR® fra Barenbrug.

 

RPR® spirer meget hurtigt og danner med sine vandrette udløbere et tæt netværk i tørven. Græsplanterne er således bogstaveligt talt bundet sammen, hvilket giver en ekstremt høj slidstyrke. Græsset får derfor sjældent hulskader, og skulle skaden alligevel ske, sætter RPR®'s selvhelende egenskaber ind. RPR® danner et græstæppe, der er så tæt, at det er stort set umuligt for enårig rapgræs at trænge ind.  Klik her for at få mere at vide om RPR®.

RPR-GT-logo-1900!

RPR®

De fleste græsblandinger taber kampen til enårig rapgræs. Det skyldes, at enårig rapgræs spirer lynhurtigt og etablerer sig hurtigere end de fleste græsblandinger. Men hos Barenbrug har vi blandinger, der er endnu hurtigere – f.eks. den kraftfulde RPR®, der er kendetegnet ved en meget hurtig spiring og evnen til at danne et ekstremt stærkt græstæppe...

Konstant vedligeholdelse

Hvis en boldbane skal holdes flot og ensartet, er det vigtigt at efterså løbende. Lige efter en kamp er der synlige bare pletter, hvor man kan efterså for at komme enårig rapgræs i forkøbet. Ellers er der stor risiko for, at arten etablerer sig overalt og endda bliver dominerende på banen. Også på golfbaner udgør enårig rapgræs et problem. Klik her, hvis du vil vide mere.

 

I vintermånederne er SOS® et godt valg til eftersåning. Når vejret igen bliver varmere, er RPR® det bedste valg. RPR® danner vandrette udløbere, som udgør et helt net af græsplanter, der er stærkt som stål.

Selv om enårig rapgræs kan se flot og grøn ud, kan den have nogle meget negative konsekvenser, som i sidste ende kan gøre banen ubrugelig.

 

Enårig rapgræs
Enårig rapgræs er også kendt som Poa annua. Som navnet siger, er den enårig, men den kan også være toårig og i enkelte tilfælde flerårig. Hvis man ikke griber ind, breder den sig overalt. Det kan resultere i masser af bare pletter og forskellige sygdomme.
Enårig rapgræs er også kendt som Poa annua. Som navnet siger, er den enårig, men den kan også være toårig og i enkelte tilfælde flerårig. Hvis man ikke griber ind, breder den sig overalt. Det kan resultere i masser af bare pletter og forskellige sygdomme.
Enårig rapgræs er også kendt som Poa annua. Som navnet siger, er den enårig, men den kan også være toårig og i enkelte tilfælde flerårig. Hvis man ikke griber ind, breder den sig overalt. Det kan resultere i masser af bare pletter og forskellige sygdomme.
tilbage