Hay Master

Frisk og velsmagende hø til dine heste, køer eller mindre husdyr
Når du vil producere frisk og velsmagende hø, er det afgørende at undgå en kraftig regnbyge i det høstede græs. Og risikoen for dette kan mindskes ved at reducere tørretiden på marken. Derfor er græsarterne i Hay Master hurtigtørrende, så du kan bjærge høballerne fra marken inden for en kort tidsramme efter høsten. Den afbalancerede sammensætning af græsarter sikrer velsmagende og strukturrigt hø.

 

Høj grovfoderproduktion
Hay Master er en innovativ græsblanding, der udelukkende er beregnet til slæt. Fordelen ved dette er, at det giver en ekstra høj græsproduktion. Under normale forhold kan du nemt høste 15 ton tørstof pr. hektar. Det skyldes egenskaberne hos blødbladet strandsvingel, som udnytter mineralerne i jorden optimalt.  Selv ved begrænset kvælstoftilførsel giver afgrøden uden problemer 10-12 ton tørstof pr. hektar. Hay Master er velegnet til alle jordtyper.

 

Fremragende tørketolerance
Den klimarobuste afgrøde har intet problem med tørre somre. Ved hjælp af sit dybe og vidtstrakte rodnet henter den vand fra de dybere jordlag. Det betyder, at du selv i tørre perioder er sikret et godt udbytte. Sammenlignet med BG 11, der er kendt som den ideelle universalblanding til heste og hømarker, bjærger du mere hø fra marken med Hay Master takket være blandingens gode tørkeresistens.

 

Hay Master kontra naturhø

Naturhø anses af mange for at være sundt for dyrene. Desværre er det ofte ikke tilfældet i praksis. Naturhø stammer fra ugødet jord og har derfor oftest en ubalanceret sammensætning. Det øger risikoen for giftige urter som f.eks. engbrandbæger, der er meget skadelig for dine dyr. Endvidere producerer afgrøder, som mangler kvælstof, store mængder sukker. Sukkerrigt græs er usundt for dyrene og især for heste. Hay Master garanterer et konstant græsudbud og giver med den rigtige styring et forudsigeligt resultat, så kvaliteten af dit grovfoder er sikret.

 

Hay Master er baseret på NutriFibre®-teknologi

NutriFibre® er en innovativ græsteknologi baseret på blødbladet strandsvingel, som er udviklet igennem Barenbrugs internationale forædlingsprogram. NutriFibre® har nærings- og strukturrige blade og et stærkt og omfattende rodnet. Det gør, at græsset udnytter mineralerne effektivt og er klimaresistent og strukturrigt. læs mere om Nutrifibre®.

Sammensætning
Species
65%
Blødbladet strandsvingel
15%
Timote
10%
Hundegræs
10%
Alm. rajgræs
Specifikationer
Udsåning
60 kg pr. hektar
Eftersåning
30 kg pr. hektar
Tørstofudbytte/total afgræsning
Tørstofudbytte/forår
Tørstofudbytte/efterår
Hurtig forårsudvikling
Vinterhårdførhed
Foderenheder (FE) pr. kg tørstof
Fiberindhold (NDF)
Tørstofindhold
Tørstofudbytte/total slæt
Tørstofudbytte/sommer
Resistens over for kronrust
Tørketolerance (roddybde)
Persistens
Sukkerindhold
Proteinudbytte
Lavt fruktanindhold
Hestefold

Græs, der benyttes som grovfoder, har stor indflydelse på hestens sundhed. Men græsset skal også kunne holde til at blive galoperet på og sikre en flot, grøn fold året rundt. Derfor skal græsfrøblandingen være sammensat specifikt til heste.

Græs, der benyttes som grovfoder, har stor indflydelse på hestens sundhed. Men græsset skal også kunne holde til at blive galoperet på og sikre en flot, grøn fold året rundt. Derfor skal græsfrøblandingen være sammensat specifikt til heste.

Græs, der benyttes som grovfoder, har stor indflydelse på hestens sundhed. Men græsset skal også kunne holde til at blive galoperet på og sikre en flot, grøn fold året rundt. Derfor skal græsfrøblandingen være sammensat specifikt til heste.