NutriHerb

Foderurter giver din græsmark kraft og kulør i mere end en forstand. F.eks. styrkes køernes sundhed, når de har adgang til et bredere udvalg af foderplanter. Den øgede biodiversitet giver det organiske materiale i jorden og jordbundslivet et boost. Det er med til at øge bestandene af bier, insekter og engfugle. Og desuden kan cyklister og vandrere nyde synet af det smukke, farverige landskab.

 

NutriHerb er den første og eneste certificerede græsblanding med foderurter. Sammensætningen, levetiden og foderværdien er nøje undersøgt og afprøvet. Med NutriHerb er du garanteret den allerbedste kvalitet.

 

Dokumenteret optagelse og smagbarhed

Med NutriHerbs fremragende smagbarhed kan du være sikker på, at dit kvæg optager planterne. Optagelsen af NutriHerb er testet ved forskellige grænsningsforsøg. Den høje foderværdi i NutriHerb garanterer en fremragende mælkeydelse.

 

Garanteret kvalitet med certificerede frø

Med NutriHerb får du glæde af et fremragende afgrødeudbytte i årevis. NutriHerb er nemlig den eneste blanding, der er kontrolleret og certificeret af NAK. Det betyder, at blandingen opfylder strenge krav til spireevne og renhedsgrad. Foderurterne er suppleret med de bedste græsarter. Vi har omhyggeligt udvalgt græsarter, der passer til urternes vækstform.

 

Brugsklar blanding, der er nem at så

NutriHerb er en brugsklar blanding, som er nem for dig at så. Du kan være helt sikker på, at du sår de forskellige urter og græsfrø i det rigtige blandingsforhold.

 

Konstant sammensætning år efter år

For at udelukke risikoen for, at græsarterne fortrænger urterne, har Barenbrug Research testet forskellige kombinationer af urter og græs. Til NutriHerb har vi valgt den sammensætning, der klarede sig bedst over en årrække. NutriHerb sås ikke for en kort periode, men vil berige din græsmark med foderurter i årevis.

 

Sundere malkekvæg

NutriHerb øger fertiliteten, yversundheden og den generelle modstandskraft hos dit malkekvæg. Det skyldes tanninerne, de æteriske olier og det højere mineralindhold i de forskellige urter.

 

Modstandsdygtig over for ekstremvejr

En NutriHerb-mark er i kraft af det intensive og dybe rodnet modstandsdygtig over for ekstreme vejrforhold som tørke eller våde perioder. Ormene og jordbakterierne, som tiltrækkes af kombinationen af græs og urter, gør desuden jorden mere aktiv og modstandsdygtig.

 

Sofistikeret udvalg af foderurter
NutriHerb er formuleret med foderurter, der fungerer godt i kombination med græs. NutriHerb er en blanding af rødkløver, hvidkløver, esparcette, kællingetand, cikorie, lancetvejbred og kommen i kombination med græs. Læse om det her.

 

Højt tørstofudbytte

Tørstofudbyttet fra en NutriHerb-mark er højere end fra en ren græsmark. Det skyldes de forskellige kløversorter i NutriHerb. De optager kvælstoffet fra luften og fikserer det i jorden. Det giver en bedre jordfrugtbarhed. Kvælstofgødskning er (næsten) overflødigt.

 

Egnet til slæt og græsning

Arealer med NutriHerb kan anvendes fleksibelt til græsning og/eller slæt. Blandingen er afprøvet til begge anvendelsesformål.

 

Tendens mod socialt ansvar og bæredygtighed

I dag kigger forbrugerne landmanden over skulderen og stiller kritiske spørgsmål vedrørende socialt ansvar og bæredygtig forretningspraksis. Med dyrkningen af NutriHerb imødekommer du forbrugerønskerne og er med til at styrke branchens image. Desuden lever NutriHerb op til kravene fra de forskellige mejerikæder.

 

Læs mere om NutriHerb

Sammensætning
Species
 
Rødkløver
 
Hvidkløver
 
Kællingetand
 
Esparsette
 
Lucerne
 
Cikorie
 
Kommen
 
Vejbred
Specifikationer
Såperiode forår
April
Såperiode efterår
15 aug - 15 sept
NutriHerb strandsvingel
60 kg pr. ha.
NutriHerb alm. rajgræs
45 kg pr. ha.
NutriHerb eftersåning
15 kg pr. ha.
Udsåningsdybde
0,5 - 1 cm
Rækkeafstand
Maks. 8 cm.
Tørstofudbytte/total afgræsning
Tørstofudbytte/total slæt
Tørstofudbytte af første slæt
Tørstofudbytte sommer
Tørstofudbytte efterår
Resistens over for kronrust (Puccinia coronata)
Tørketolerance (roddybde)
Vinterhårdførhed
Persistens
Foderenheder (FE) pr. kg tørstof
Fiberindhold (NDF)
Proteinudbytte
Det bedste foder

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Hvor kan det købes
Mere