En øjenåbner: Unik alm. rajgræs egner sig fortrinligt til varme og tørke

Man siger altid, at alm. rajgræs ikke egner sig til varme somre. Derfor var regenerationsevnen hos alm. rajgræs i den ekstreme sommer i 2018 en øjenåbner for mange. Mange steder var alm. rajgræs den første, der kom igen. Ulempen ved normalt alm. rajgræs er den tuedannende egenskab. Resultatet er en gold overflade med totter af grønt græs hist og her og et græstæppe, der aldrig bliver rigtig tæt.

RPR klarer sig væsentligt bedre i tørke og varme og under retablering

Men også inden for sorterne af alm. rajgræs er diversiteten enorm. Den ældre generation af alm. rajgræsser scorer i forhold til den nye generation ofte væsentligt lavere på tørke- og varmetolerance. Forskning i Italien og Frankrig viser, at udløberdannende alm. rajgræs (såkaldt RPR-græs), klarer sig betydeligt bedre gennem perioder med tørke og varme og i forhold til at regenerere efter tørke- og varmeskader.

 

RPR sætter en stopper for tuevækst hos alm. rajgræs

RPR's udløberdannende egenskab betyder også, at den tuedannende egenskab hører fortiden til. Planten er selv i stand til at danne nye udløbere fra moderplanten, som fylder de bare pletter ud. De unikke blandinger med RPR er således ikke kun de hurtigste til at regenerere efter tørkeskader, men sørger også for, at der opstår væsentligt mindre skade til at begynde med.

 

 

Tørkestress hos Lolium perenne. Kilde: Landlab Research Institute, Italien

Boldbaner er bedre tjent med RPR

Hvis der ønskes optimal slidstyrke og en meget høj tørke- og varmeresistens, anvendes RPR Sport. Til udbedring af tørkeskader er RPR Sport, behandlet med Yellow Jacket Water Manager, den bedste løsning. RPR Sport regenererer lynhurtigt, og den særlige frøbehandling gør, at der altid er vand til rådighed til spiring og etablering.

RPR-GT-logo-1900!

RPR - Regenererende Almindelig Rajgræs

RPR står for Regenerating Perennial Ryegrass – selvhelende alm. rajgræs – og er en ekstremt stærk type græs, der breder sig ved hjælp af vandrette, overjordiske sideskud. Det er den første alm. rajgræs, der har denne specifikke egenskab. RPR bevarer sin styrke og sit flotte udseende selv under den mest intensive brug.

100 år Barenbrug

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Hvor kan det købes
Mere
tilbage