Strandsvingel har ingen problemer med tørke og varme

Strandsvingel er en af de mest tørke- og varmetolerante vesteuropæiske græsarter. Det står klart efter intensive forsøg i Italien i såkaldte "rain-out shelters" (se fotos). I disse rain-out shelters udsættes planterne for voldsom stress som følge af langvarig tørke og varme. Under disse forhold er det kun få planter, der overlever efter et par uger. Endnu regenererer efter at have været udsat for denne stressbelastning. Dette intensive forsøg førte til udviklingen af en blanding, som kræver næsten 70% mindre vand end en standardplæneblanding. Blandingens navn er Water Saver.

Forsøg med Water Saver i rain-out shelter

Rain-out shelter før og efter en stressperiode. Voldsom stress medfører påviselige forskelle. Kilde: Landlab Research Institute, Italien

Vind over tørken med Water Saver

Water Saver har været på markedet i en årrække, men der har ikke været det store behov uden for Syd- og Østeuropa. Blandingen består af særligt udvalgte sorter af strandsvingel, engrapgræs og alm. rajgræs, som udmærker sig ved en høj tørketolerance og regenerationsevne efter tørke og varme. Water Saver består af Barenbrugs strandsvingel, alm. rajgræs og engrapgræs. Barenbrugs sorter af engrapgræs er kendt for en høj robusthed og genvækstevne efter tørre perioder. Hvor andre sorter bukker under for tørre eller varme forhold, bliver Water Saver hurtigt grøn igen.

 

Eftersåning med udløberdannende alm. rajgræs, der er stærkt som stål

Til plæner er Water Saver den bedste præventive løsning. Water Saver er derimod mindre velegnet til eftersåning af en eksisterende plæne. Her er Bar Power RPR den stærkeste løsning, baseret på udløberdannende alm. rajgræs. Bar Power RPR egner sig til eftersåning af ethvert græstæppe og kan i særdeleshed også anbefales til nysåning.

 

 

Kunstvandingsniveauet var 50% af evapotranspirationen (ET). Målingerne blev foretaget over en toårig periode.

RPR_logo_Thumb2!

RPR klarer sig væsentligt bedre i tørke og varme og under retablering

Læs mere om, hvor fremragende RPR klarede sig i varmen og tørken.

100 år Barenbrug

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Hvor kan det købes
Mere
tilbage